top of page

Informatie

Investering in psychodynamische therapie en coaching

  • ​Per uur  € 95,-

  • Therapeutische sessies zijn vrijgesteld van btw.

  • Een sessie duurt 60 - 90 minuten.  (Een EMDR sessie kan langer duren, omdat het belangrijk is dat het proces wordt afgerond.)

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Indien je aanvullend verzekerd bent, kun je de consulten voor psychodynamische therapie deels vergoed krijgen. Check hiervoor je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekering. De vergoeding komt niet ten laste van het eigen risico. De consulten vallen onder psychosociale zorg.

Gegevens voor de zorgverzekeraar

AGB-zorgverlenersnummer: 90112002
AGB-praktijkcode: 90070748
VBAG lidnummer: 22010006
RBCZ licentiecode: 210632R
KvK inschrijfnummer: 80003273

Investeer in je persoonlijke groei.

Foto boom.jpg
Investering
Zorgverzekering

Afspraak afzeggen:

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor je afspraak, zeg deze dan minimaal 24 uur van te voren af. Dan breng ik de afspraak niet in rekening.

Klachten en geschillen:

Mocht je een klacht hebben over mijn werkwijze, dan ga ik daarover graag in gesprek met je, zodat we het samen kunnen oplossen.


Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik, als therapeut, heb het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Overige informatie

Hartewijs is geregistreerd bij:

RBCZ logo voor lichte achtergrond transparant (PNG).png
VBAG logo voor lichte achtergrond (transparant) klein formaat (factuur e.d.).png
IMG_2540.PNG
bottom of page