top of page
Foto welk pad.jpg

Werkwijze

Samen met jou kijk ik welk pad het best past bij jouw vraag. Ik begeleid jou op dat pad. Jij gaat jouw unieke reis afleggen naar je doel, waarbij jouw individuele traject op maat wordt gesneden.


In psychodynamische therapie en coaching wordt gewerkt met onderstaande verschillende behandelvormen/technieken. Deze technieken kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingezet, maar wanneer jouw proces vraagt om integratie van meerdere technieken tegelijk, dan zal ik dat faciliteren.

EMDR

EMDR is een zeer krachtige methode om niet verwerkte ervaringen en trauma’s te kunnen behandelen. Vaak heeft je eigen overlevingsmechanisme de verwerking geblokkeerd. De redenen hiervan zijn dieper liggende psychologische reacties. EMDR kan op een veilige en gedoseerde manier deze blokkades doen opheffen waardoor de verwerking alsnog kan plaatsvinden.


De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat betekent dat door oogbewegingen ingrijpende gebeurtenissen opnieuw worden beleefd en dat de triggers eraf worden gehaald. Onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR niet specifiek alleen bij oogbewegingen werkt, maar dat het gaat om de links-, rechtsstimulatie van de hersenen. Die links, -rechtsstimulatie kan ook geactiveerd worden door piepjes in de oren of tikjes op de knieën bijvoorbeeld.


Tijdens deze links- rechtsstimulatie van de hersenen worden tegelijkertijd gedachten, beelden, gevoelens of/en lichamelijke sensaties over de gebeurtenis geactiveerd. Doordat het werkgeheugen op deze manier in actie komt, gaat jouw brein aan de slag met het verwerken van de traumatische gebeurtenis.
Het resultaat is dat je na de sessie met een totaal andere beleving naar de gebeurtenis kunt kijken. De triggers zijn verdwenen, waardoor de gebeurtenis niet meer als een trauma wordt ervaren.

Systemisch werken/familieopstellingen

Door te kijken naar de dynamiek in het gezin van herkomst of verder terug in het familiesysteem, komt er veel informatie vrij over de manier waarop je in je dagelijks leven functioneert. Dit kunnen zowel helpende als belemmerende patronen zijn. Deze patronen herhalen zich vaak in je huidige leven. Door systemisch werk worden onzichtbare en onbewuste patronen blootgelegd. Zodra dat zichtbaar is geworden, komt de verandering op gang. Deze verandering vindt dan vaak niet alleen in jou plaats, maar heeft ook merkbaar effect op je omgeving, waardoor er rust in het familiesysteem kan komen.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Iedereen heeft innerlijke kinderen in zich. Pijnlijke ervaringen uit de kindertijd, kunnen ervoor zorgen dat zo’n kinddeel als het ware bevroren is in die pijnlijke ervaring. Die bevroren delen zorgen ervoor dat je je leven in het nu niet ten volle kunt leven. Je kunt onevenredig geraakt worden door bepaalde gebeurtenissen in het heden of je reageert helemaal niet (uit onbewuste angst). Het kan zijn dat je altijd voor anderen aan het zorgen bent of te pas en te onpas de strijd aangaat met je omgeving. Vaak zijn dit kinddelen die zich niet realiseren dat de gebeurtenis van toen over is.
Door deze kinddelen te laten ontdooien en alsnog te geven wat ze nodig hebben vanuit jouw volwassen persoonlijkheid, kun jij je leven weer gaan leven vanuit jouw authenticiteit.

Delenwerk

Hierboven zijn de innerlijke kinddelen beschreven, maar naast de innerlijke kinddelen zijn er nog veel meer delen in ons. We hebben beschermende delen, zorgzame delen, levensgenieters, doordouwers, perfectionisten en ga zo maar door. Ons innerlijke systeem kunnen we beschouwen als een orkest. De delen zijn de orkestleden en de dirigent is ons algehele ik. De dirigent heeft de regie over de delen.
Wanneer je jezelf hoort zeggen: “Van de ene kant vind ik dit, maar van de andere kant dat”, dan zijn er twee innerlijke delen met elkaar in gesprek. Als we last hebben van innerlijke conflicten, wanneer we bijvoorbeeld problemen hebben met kiezen, dan is het helpend om via delenwerk te gaan kijken welke delen ons ‘dwars zitten’. Via inzicht in onze delen en door te werken met die delen, kunnen ongekende delen van ons weer ruimte krijgen om zich te laten zien. Het resultaat is dat je heel veel vrijheid gaat ervaren om te zijn wie je werkelijk bent.

Rouwbegeleiding

Rouw treedt op na verlies. De rouw kan gaan over de dood van een dierbaar persoon, maar ook door verlies van werk, gezondheid of je partnerrelatie ontstaat rouw. Jouw manier van rouwen heeft te maken met hoe je eerder bent omgegaan met verlies. Dat is niet iets wat we bewust doen, maar waarvan je je bewust zult gaan worden tijdens therapie. Voor rouwen zijn geen regels, maar door je bewust te worden van jouw manier van rouwen, zul je het verlies anders gaan beleven. Tegelijkertijd zal er veel aandacht worden besteed aan wie of wat je verloren bent en op wat voor manier dat verlies geïntegreerd kan worden in jouw leven, zodat je van overleven weer naar leven kunt gaan. Er ontstaat een nieuwe balans tussen het verlies en het leven.

Hypnotherapie

Hypnose is een diepe prettige ontspanning waarbij je sterk op jezelf geconcentreerd bent. Het lijkt een beetje op dagdromen. Je hoort en neemt je omgeving wel waar, maar het gaat allemaal een beetje langs je heen. Je kunt het ook vergelijken met zo verdiept zijn in een prachtig boek of film, dat je je even minder bewust bent van je omgeving.

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en geconcentreerde aandacht, waarbij het denken meer naar de achtergrond gaat en de aandacht naar binnen gericht kan worden. Hierdoor wordt toegang tot het onbewuste mogelijk.

Hypnotherapie brengt je in contact met jouw onderbewuste. Hierdoor leer je belemmerende overtuigingen los te laten en nieuwe inzichten op te doen. Je krijgt toegang tot onverwerkte emoties of weggestopte pijn. Op die manier kun je negatieve gevoelens verwerken en je hulpbronnen aanboren. Je komt in verbinding met je innerlijke kracht. Ook kan hypnose een goede weg zijn naar het leren van nieuw gedrag. Je leert om bewustere keuzes te maken en je authenticiteit te laten spreken. 

Regressietherapie

Tijdens regressietherapie ga je in trance terug naar ervaringen van vroeger, die je niet goed hebt verwerkt. Alles wat je ooit hebt meegemaakt, wordt opgeslagen in het onbewuste deel van onze hersenen. Tijdens regressietherapie gaan we terug in de tijd en krijg je belangrijke informatie uit het verleden naar boven. Hierdoor word je je bewust van momenten die bepalend zijn geweest voor hoe je je in het heden gedraagt of voelt. Denk aan bepaalde keuzes die je wel of juist niet hebt gemaakt.

Vaak vormen de dingen die je hebt meegemaakt onbewust een belemmering in het heden. Door regressietherapie gaan we op zoek naar ‘unfinished business’, om die alsnog af te kunnen maken met wat jij nu in jezelf daartoe ter beschikking hebt. Op die manier worden onverwerkte ervaringen geheeld. Na een regressiesessie stap je in je hernieuwde ik, doordat pijnlijke lagen zijn geheeld.

Mindfulness

Bij mindfulness leer je om met je aandacht in het heden te zijn. We zijn vaak geneigd om óf in de toekomst te zijn met onze gedachten óf in het verleden. Daardoor vergeten we te leven in het heden. Bij mindfulness wordt veel aandacht besteed aan het bewust ervaren van je lichaam en je ademhaling. Wanneer je je volledig bewust bent van je lichaam, kun je veel meer écht aanwezig zijn in het leven en wat het leven te bieden heeft. In plaats van geleefd te worden, krijg je door mindfulness zelf de regie over jouw leven.

Assen van verandering

Dit is een veranderingsmodel, waarbij je je bewust wordt van jouw manier van denken en welk resultaat dat oplevert in je huidige gedrag. Er wordt stil gestaan bij onder andere jouw motivatie, inzicht, besluit en acties die je onderneemt als gevolg van je gedachten en gedrag. Als dit helder is, wordt snel duidelijk wat er in denken en doen anders kan om tot de resultaten te komen, die jij als doel voor ogen hebt.

Rationeel Emotieve Therapie

Bij deze manier van werken onderzoek je je gedachtenpatroon. Het uitgangspunt is dat het erom gaat welke interpretatie je aan een gebeurtenis geeft, wat je daarbij ervaart en wat vervolgens heeft geleid tot het huidige gedrag. Door hierop in te gaan met vragen en argumenten kan een andere manier van denken aan de gebeurtenis gekoppeld worden wat zal leiden tot ander, niet beperkend gedrag. Het gevoel wat je daarbij krijgt is positief, waardoor je wordt gestimuleerd dit tot een definitieve verandering te laten worden.

NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) kent heel veel verschillende toepassingen. Een van de dingen waar NLP zich vaak op richt is communicatie. Het gaat dan vooral om de communicatie met jezelf. Met NLP krijg je als het ware een gereedschapskist aangereikt, met allerlei gereedschap erin. Met dit gereedschap leer je effectiever te communiceren.


Iedereen kleurt de wereld op een bepaalde manier in, vanuit de eigen waarneming. Via NLP leer je om dit anders aan te pakken. In plaats van situaties (negatief) in te kleuren, leer je om je eigen hulpbronnen en kwaliteiten in te zetten. Zo ontdek je dat je meer in je hebt dan je denkt en dat het verleden jou niet bepaalt, maar er alleen is om van te leren. NLP richt zich op het ‘nu’ en op de toekomst.

Kernkwaliteiten

Je kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën hebben allemaal invloed op elkaar. Door deze aspecten in kaart te brengen krijg je inzicht in je gedrag en patronen. Je wordt je bewust van al deze aspecten, waardoor je snapt waardoor bepaalde dingen gaan zoals ze gaan en je weet met welk gedrag je dat kan gaan veranderen.

bottom of page